کارفرما: شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا

گروه صنعتی مپنا به عنوان بزرگترین بازیگر حوزه نیروگاهی کشور و یکی از بزرگترین شرکت‌های نیروگاهی خاورمیانه همواره در صدد کشف حوزه‌های جدید به منظور بومی‌سازی فناوری و استقلال فنی کشور بوده‌است.

ایستگاه‌های آتش‌نشانی کانتینری، فناوری به روزتری نسبت به ساختمان‌های واحدهای آتش‌نشانی دارند که می‌تواند با اشتغال فضایی بسیار بسیار محدودتر، تمامی قابلیت‌های قبلی را حفظ کند و موجب کاهش هزینه و زمان گردد. این کانتینرها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی از قبیل ایستگاه‌های شهری، قطار و مترو، ساختمان‌های تجاری، سایر صنایع بزرگ و… نیز کاربرد داشته باشند.