توسعه کارخانه نیل فارمد

احداث واحد تولید ایستگاه های کانتینری آتش نشانی
دسامبر 29, 2020
احداث و بهره برداری مجتمع ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاهی و صنعتی
دسامبر 28, 2020

کارفرما: نیل فارمد

شرکت تولید دارویی نیل فارمد به عنوان یکی از شرکت‌های فعال کشور در حوزه تولید و توسعه محصولات دارویی کشور اقدام به توسعه خطوط، تولید و افزایش تنوع محصولات خود نمود. با توجه به ماهیت توسعه محوری طرح، امکان افزایش ظرفیت تولید طرح تا سه برابر در طول یک سال برای این شرکت فراهم شده است.
با توجه به نیاز کشور برای خودکفایی در حوزه دارو، طرح توسعه خطوط تولید نیل فارمد با سرمایه‌گذاری در حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال، می‌تواند برای حوزه سلامت کشور کمک شایانی باشد.