احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی پاتروناک

احداث و بهره برداری مجتمع ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاهی و صنعتی
دسامبر 28, 2020
کارخانه بلوک سیمانی
نوامبر 2, 2020

کارفرما: شرکت عمرانی و مهندسی پاتروناک

شرکت تدبیر صنعت ایرانیان از فاز طراحی تا نظارت بر اجرای فاز توسعه طرح نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی پاتروناک به عنوان مشاور در کنار سرمایه‌گذاران این طرح بوده‌است و امکان‌سنجی سناریوهای مختلف تأمین سرمایه و اجرای این طرح را به عهده داشته است. نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان گزینه بی‌بدیل تأمین برق در سال‌های آتی یکی از فناوری‌ها و صنایع رو به رشد جهان هستند که هر روزه به ظرفیت منصوبه آنها اضافه می‌شود و از طرف دیگر هزینه سرمایه‌گذاری آن کاهش می‌یابد.