_ مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری مطمئن

حوزه‌های فعالیت

حوزه های تخصصی فعالیت شرکت تدبیر صنعت ایرانیان

 • حوزه نخست فعالیت شرکت تدبیر صنعت ایرانیان:

تهیه طرح کسب و کار (Business Plan)

تهیه طرح امکان‌سنجی (Feasibility Study Report)

 •  قابلیت تهیه طرح در شرایطی که “عدم اطمینان کامل” در فضای اقتصاد کلان حاکم است (این، تخصصی است که در بین شرکت‌هائی که در حوزه تهیه طرح‌ها فعال هستند، فقط شرکت تدبیر صنعت ایرانیان به لحاظ داشتن کارشناسان متخصص با گذراندن دوره‌های تخصصی نزد موسسه توسعه اقتصادی بانک جهانی) واجد آن است.
 • تهیه طرح‌های تامین مالی از بازارهای مالی و تشکیل “سبد مالی” به نحوی که
  هزینه سرمایه کمتر از بازده سرمایه باشد.
 • مدیریت طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای “مدیریت پروژه” و “کلید در دست” از لحظه اخذ تسهیلات سرمایه‌گذار ی تا راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه
 • امکان تامین فاینانس خارجی از منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با نرخ بهره “یوروبور”
 • نظارت و مدیریت مصرف وام‌ها و تسهیلات ماخوذه از بانک ها
 • حوزه دوم فعالیت شرکت:

بررسی و تهیه پیشنهادهای فنی و مدیریتی برای افزایش و بهبود عملکرد و بهره‌وری تولیدی بنگاه های اقتصادی

 • عامل نیروی کار

-تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی برای سطوح مختلف مهارت‌ها و تخصص‌ها

-تهیه و استقرار سیستم job card و پایش نتایج اجرای دوره‌های آموزشی در زمینه میزان بهره‌وری افزایش یافته

-شناخت و تحلیل گلوگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

 • عامل سرمایه:

-بررسی و ارزیابی میزان بازده مجموع دارایی‌ها (جاری و غیرجاری) از طریق شاخص‌های مرتبط

-ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه‌های مرتبط با بهبود بازدهی مجموع دارائی‌ها (مثال: سیستم کنترل موجودی اقتصادی انبار، مدیریت نقدینگی، استفاده از سیستم‌های نوین لجستیکی، رفع عدم توازن در خط تولید، ایجاد سیستم منعطف تولید، برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، کاهش ضایعات، مهندسی ارزش و … )

 • عامل تکنولوژیک:

-شناخت تکنولوژی نوین و پیشرفته در عرصه‌های گوناگون و تهیه و ارائه طرح نوسازی و ارتقای سطح تکنولوژیک بنگاه

 • حوزه سوم فعالیت شرکت:

تهیه طرح‌های راهبردی – ساختاری

 •  برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی ناحیه یا بنگاه متکی بر مبانی نظری و مدل‌های جدید اقتصاد توسعه  می‌باشد
 •  در تعیین اهداف توسعه از شیوه سناریونگاری و آینده‌پژوهی استفاده می‌شود
 • برنامه‌ریزی راهبردی تا سطح تعیین سبد پروژه، تعیین اولویت‌های اجرائی پروژه‌ها، تعیین منابع مالی موردنیاز، تهیه برنامه زمان‌بندی پروژه براساس روش پرت و سایر پارامترهای ضروری انجام خواهد شد.
عامل نیروی کار عامل سرمایه عامل تکنولوژیک